Over dakant

De vzw Daklozenhulp Antwerpen heeft als doel concrete hulp te bieden aan mensen uit Antwerpen en omstreken die om welke reden dan ook op of onder de armoedegrens leven en daardoor soms onvoldoende middelen (over)hebben om voldoende voedsel te kunnen kopen. De organisatie stelt zich slechts als doel om via een wekelijkse voedselbedeling een kwalitatieve aanvulling te bieden. Hoewel dit misschien een weinig ophefmakende of ambitieuze doelstelling lijkt, merken we wekelijks hoe honger en/of sociaal isolement een vernietigend effect kan hebben op mensen, die het reeds moeilijk hebben.

Laagdrempelig

Iedereen, onafhankelijk van leeftijd, achtergrond en overtuiging, is welkom op de bedeling. Papieren worden niet gevraagd en er wordt niet gepeild naar de achterliggende sociaal economische situatie.

De enige groep die we wel bevoordelen is de groep mindervalide mensen.
Hun voedselpakket wordt prioritair gevuld en bedeeld door één van de medewerkers.

Wij zijn er ons van bewust

Dat niet iedereen die om een voedselpakket komt in dezelfde mate hulp nodig heeft. Maar door bewust geen onderscheid te maken tussen diegenen die al dan niet evenveel nood hebben aan ondersteuning, kunnen we

iedereen opnemen. Op deze manier kunnen we ook de mensen bijstaan die hulp echt nodig hebben en voor wie andere organisaties een te hoge drempel hebben.

Wat geven we

Tijdens de wekelijkse bedeling is er verse koffie, chocolademelk en soep voorzien. Daarnaast voorzien we ook een voedselpakket. Standaard bestaat een voedselpakket uit een basis van groenten, fruit, brood en beleg, aangevuld met beschikbare diversen. De gemiddelde marktwaarde van zo’n maaltijdpakket is ongeveer 40€.

Dit betekent een gemiddelde maandelijkse besparing van 160€ per persoon. Dankzij onze vrijwilligers, donors en sponsors is de kost voor Dakant beperkt tot ongeveer 3,50€ per pakket. In totaal verdelen wij tussen de 250 en 400 pakketten per week en dit gedurende 24 zondagen per jaar.

Organisatie

Daklozenhulp Antwerpen is, net als zijn voorloper Rokpa Antwerpen sinds 2001,
een Vereniging zonder Winstoogmerk.