vzw Daklozenhulp Antwerpen

is een vereniging die zich,

dankzij

het engagement van vrijwilligers,

inzet voor

de kansarmen en minderbedeelden

in Antwerpen en omgeving.